Šildymas

Populiariausi šildymo sistemų sprendiniai

Didelę įtaką pastatų šildymo sprendiniams turi pastato paskirtis ir galiojantys reikalavimai pastatų energiniam efektyvumui. Atsižvelgiant į tai, rinka tendencingai pradeda rinkti efektyvesnius šildymo ir šilumos gamybos įrenginius.

Gyvenamųjų namų statytojai dažniausiai renkasi žemos temperatūros grindinio šildymo sistemas, kurioms šilumą tiekia vietiniai šilumos tinklai, dujų katilas arba šilumos siurblys.

Grindinio šildymo pasirinkimas gyvenamuosiuose pastatuose tampa naujos statybos standartu, kadangi:

  • Didesnis šiluminis komfortas – prišildytos grindis atiduoda šilumą infraraudonųjų spindulių pavidalu. Šiltas oras yra lengvesnis, todėl tolygiai kyla į viršų šildant visas patalpas ir jose esantys žmones.
  • Geriausia žmogaus fiziologijai – šilčiausiai yra kojoms – vėsiau galvai.
  • Galima palaikyti apie 2°C temperatūra mažesne palyginant su konvekciniu šildymo principu ir dėl to nenukenčia šiluminis komfortas – o dėl to sumažėja šildymo sąnaudos.
  • Sprendimas yra draugiškas alergiškiems žmonėms – nėra oro cirkuliacijos ir oro srautų patalpoje – ore yra mažiau dulkių dalelių.
  • Beveik 100% energijos yra paverčiama šilumine energija.
  • Nėra matomų įrenginių – nesimato vamzdžių, vožtuvų, radiatorių.
  • Užtikrinamas šilumos šaltinio efektyvus veikimas – tvarkingai įrengtoje sistemoje šilumos šaltiniai efektyviausiai veikia prie žemų termofikato ruošimo temperatūrų.

Komercinių ar kitos paskirties pastatų statytojai renkasi įvairius šildymo būdus. Jeigu pastatai yra šiluminiu atžvilgiu mažai inertiški dažniausiai pasirenkama orinio šildymo arba žematemperatūrinio spindulinio šildymo sistema. Pasirinkus tokio tipo sistemas patalpos yra greitai prišildomos, tačiau nutraukus šilumos tiekimą greitai ir atvėsta. Tokias sistemas rekomenduotume įrengti statant mažai inertiškus (lengvų konstrukcijų) pastatus, kurių tūris didelis >8 000m3.

Populiariausi šilumos gamybos sprendiniai

 

Renkantis šilumos gamybos būdą svarbu atsižvelgti galiojančius teisės aktus, esamus energijos šaltinių tinklus bei prognozuojamą suvartoti šilumos kiekį.

Gyvenamųjų namų statytojai dažniausiai renkasi žemos temperatūros šilumos gamybos įrenginius: šilumos siurblius arba dujinius kondensacinius katilus. Šie šilumos šaltiniai atitinka A ir A+ energinio naudingumo reikalavimus. Atsižvelgiant į rinkos tendencijas projektuojame šilumos siurblių (oras – vanduo, oras – oras, žemė – vanduo) sistemas, dujines, biokuro katilines.

Siekiant gauti A++ klasės energinį naudingumą katilines kombinuojame su atsinaujinančiais energijos šaltiniais – vakuuminiais arba plokšteliniais saulės kolektoriais.

Copyright © 2019 Iinzinerija.lt

Sprendimas: webdevelopers.lt

 

 

Direktorius Tomas
(+370) 645 47483

Tadas
(+370) 620 25850