Dokumentų sąrašas

  1. Laisvos formos prašymas adresuotas ekspertui sertifikuoti objektą;
  2. Objekto nekilnojamojo turto registro išrašas pdf formatu;
  3. Objekto kadastrinių matavimų byla pdf formatu ir planai skaitmeniniu dwg formatu.
  4. Objekto architektūrinės ir konstrukcinės techninio ir darbo projektai pdf ir dwg formatais;
  5. Faktiškai Objekte sumontuotų kiekvieno tipo lango ir vitrinų eksploatacinių savybių deklaracijų, kuriose būtų nurodyta šilumos perdavimo koeficientas U, visuminės saulės energijos praleisties koeficientas g, orinio laidžio klasė tarp 1 ir 4.
  6. Faktiškai Objekte sumontuotų kiekvieno tipo išorinių durų eksploatacinių savybių deklaracijų, kuriose būtų nurodyta šilumos perdavimo koeficientas U ir orinio laidžio klasė tarp 1 ir 4.
  7. Objektų šviestuvų eksploatacinių savybių deklaracijos, kuriose būtų nurodyta efektyvumo reikšmė lm/W, arba lm ir šviestuvo galia W (jeigu yra sumontuoti kelių tipų šviestuvai, tai planuose pažymėti kokiose pastato zonose kokie šviestuvų tipai);
  8. Objekte sumontuotų vėdinimo agregatų techninių pasų arba eksploatacinių savybių deklaracijų,  su techniniais įrenginio parametrais: elektirrnių ventiliatorių sunaudojamu elektros energijos kiekiu 1m3oro debitui Wh/m3, rekuperatoriaus efektyvumu %;
  9. Objekte sumotuoto oro aušinimo mašinos techninio paso arba eksploatacinių savybių deklaracijos su techniniais įrenginio parametrais naudingumais EER.

Copyright © 2019 Iinzinerija.lt

Sprendimas: webdevelopers.lt

 

 

Direktorius Tomas
(+370) 645 47483

Tadas
(+370) 620 25850