Paslaugos

Šildymo sistemų projektavimo paslaugos
Atsižvelgiant į užsakovo poreikius, pastatų eksploatavimo sąvybes projektuojame vandenines, orines, elektrines pastatų šildymo sistemas. Užsakovui suteikiama informatyvi konsultacija dėl šildymo sistemų pasirinkimo. Parenkama sistema, remiantis efektyvumo, racionalumo ir komforto užtikrinimo principais.
Tinkamai suprojektuota šildymo sistema ne tik užtikrina komforto lygio mikroklimato sąlygas, bet ir garantuoja nedidelius pastato eksploatavimo kaštus. Atsižvelgiant į šildymo sistemos gyvavimo laiką, tinkamai parinktas ir suprojektuotas sprendimas užtikrins didesnę investicijų grąžą.

Vėdinimo sistemų projektavimo, montavimo ir derinimo paslaugos
Atsižvelgiant į užsakovo poreikius, pastatų eksploatavimo sąvybes projektuojame aukšto energinio efektyvumo vėdinimo sistemas. Užsakovui suteikiama informatyvi konsultacija dėl vėdinimo sistemų pasirinkimo. Parenkama sistema remiantis efektyvumo, racionalumo ir komforto užtikrinimo principais.
Tinkamai suprojektuota vėdinimo sistema užtikrina norminę šviežio oro apykaita pastate, panaikinama palėsio atsiradimo galimybė. Efektyvios vėdinimo sistemos iki minimumo sumažina išlaidas šilumos energijai, gyventojai nepatiria diskomorto vėdinant patalpas šaltu lauko oro, pagerinamos pastato akustinės sąvybės.

Oro kondicionavimo sistemų projektavimo paslaugos
Atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir pastato konstruktyvą projektuojame oro kondicionavimo sistemas. Užsakovui suteikiama informatyvi konsultacija dėl oro kondiciovimo sistemų pasirinkimo. Siekiant maksimaliai užtikrinti komforto lygio mikroklimato sąlygas šiltuoju metų laikų yra būtina pasirinkti vėsinimo sistemą, kuri būtų pakankamai naši, sumažintų patalpų temperatūrą ir nesukeltų peršalimo tikimybės.

Vandentiekio ir nuotekų sistemų projektavimo paslaugos
Atsižvelgiant į užsakovo poreikius projektuojame pastato vandentiekio ir nuotekų sistemas. Tinkamai suprojektuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos užtikrins pakankamą vandens tiekimo ir nuotekų srautą.
Šilumos punktų ir katilinių projektavimo paslaugos
Atsižvelgiant į užsakovo poreikius projektuojame pastato šilumos punktus, kieto kuro, dujines, geotermines ir aerotermines katilines. Užsakovui suteikiama informatyvi konsultacija dėl pastato šildymo būdo pasirinkimo. Patariame dėl katilinių veikimo suderinamumo su kitomis pastato inžinerinėmis sistemomis, pateikiame prelimarius kaštus pastato šildymui.

Projektų energetinio vertinimo ir techninio konsultavimo paslaugos

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigalioję reikalavimai pastatų energetiniam efektyvumui, įpareigojo visus statybos dalyvius projektuoti ir statyti A energetinės klasės pastatus. Atsižvelgiant į tai, projekto rengimo stadijoje siūlome konsultacines paslaugas, jog suprojektuoto ir pastatyto pastato energetinė klasė garantuotai atitiktų reglamentuose nustatytus reikalavimus.
Konsultacijų paslaugos;
Remiantis mūsų specialistų patirtimi rengiame inžinerinių sistemų projektinius pasiūlymus ir koncepcijas. atliekama energinio efektyvumo galimybių studijas, techninių projektų energinio efektyvumo vertinimus.

Copyright © 2019 Iinzinerija.lt

Sprendimas: webdevelopers.lt

 

 

Direktorius Tomas
(+370) 645 47483

Tadas
(+370) 620 25850